Photo Rating Website
Index ati x800 atomuwki at tabari ati rage xl
zadania straży granicznej

aaaablack-suitaaaa

Temat: 15.08 - 16.08?????
...umownej granicy oznaczonej specjalną taśmą i doniesienie jej elementów, w celu podniesienia morali swoich ‟braci” którzy się nie odważyli do przeprawy. Przerwanie taśmy = przekroczenie granicy II scenariusz Zadania uchodźców Na terenie miejsca gry będzie się znajdował oznaczony i uprzednio wskazany przez organizatora pocisk. Uchodźcy mają go za zadanie zlokalizować i dostarczyć do miejsca detonacji. I i II scenariusz Zadania Straży granicznej Uniemożliwienie wykonania jakiegokolwiek z zadań. Odnośnie scenariusza. Przypominam to luźna gierka, tylko mam dość gier na wystrzelanie (bez pojęcia) Czas na wykonanie zadań po 30- 40 min (elastico – dogadamy się). Ekipy będą się zmieniać w sceno. Nie tak że jedni są cały czas Strażą Graniczną. Jeżeli są jakieś pytania. Proszę pytać - jestem na bieżąco... Sądzę że to dobra masa na koniec...
Źródło: paintsquad.pl/forum/viewtopic.php?t=157Temat: Rola i zadania SG powinny zostać zredefinowane
Wypowiedznaszego ministra za telegazetą tvp1 z dnia dzisiejszego; "Minister Dorn prezentując nowego Szefa SG. powiedział,że po uzyskaniu przez Polskę członkowstwa w UE rola i zadania Straży Granicznej powinny zostać zredefiniowane"
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=81black-suit

Designed By Royalty-Free.Org